LED

Chika Takahashi of HenoLab Balloon, Sakai, Osaka, Japan
Bronze Achievement

  • Competencia: World Balloon Convention
  • División de la Competencia: Photo Frame
  • Año: 2018